برنامه آموزشی

گروه آموزشی - پژوهشی باستان سنجی. مقطع کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد باستان سنجی (نیمسال1-96)
برنامه امتحانی کارشناسی ارشد باستان سنجی


 

 

 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.