گروه های پژوهشی

گروه پژوهشی: بررسی معادن ابسیدین های ایران
طرح نخست: بررسی و شناسایی منابع و معادن ابسیدین در منطقه میانه آذربایجان شرقی و انطباق آن با محطوطه های باستانی شرق دریاچه ارومیه
مجری: اکبر عابدی
همـكاران : مسعود باقرزاده کثیری، بهرام وثوق، قادر ابراهیمی، مهدی رازانی

شناسایی معادن دوران باستان و انطباق آن ها با ابزارهای بدست آمده از محوطه های باستانی زمینه را جهت درک بهتر از چگونگی ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای جوامع باستانی، اقتصاد، معیشت و غیره آن ها را فراهم می سازد. معدن کاوی باستان یکی از دشوارترین بخش های پژوهش های باستان‌شناسی و باستان‌سنجی است. پس از شناسایی معادن ابسیدین در این پژوهش می بایست با مقایسه ابزارهای ابسیدینی محوطه های باستانی شرق دریاچه ارومیه یک ارتباط معناداری بین معادن و ابزارهای محوطه های باستانی برقرار ساخت. در راستای این پژوهش دو سوال محوری و بنیادین طرح گردید:

    با توجه به آتشفشانی بودن کوه های بزقوش و سبلان آیا معادنی از ابسیدین در اطراف این کوه ها قابل شناسایی است؟
    چه ارتباطی بین معادن احتمالی ابسیدین و محوطه های باستانی شرق دریاچه ارومیه وجود دارد؟

از آنجایی که تا کنون هیچ فعالیت معدن کاوی باستان در حوضه دریاچه ارومیه و شمال غرب ایران صورت نگرفته، این پروژه به عنوان اولین فعالیت میدانی معدن کاوی باستان در این حوضه به شمار می آید و نیز با توجه به پتانسیل وجود معادن ابسیدین و استفاده از آنها در دوران باستان در بخش های شرق دریاچه ارومیه  از این رو به نظر می رسد پروژه پیش رو می تواند به برخی از ابهامات و سوالات بنیادین پاسخ دهد.
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.