چشم انداز پژوهشی

 • برنامه و افق پژوهشی دو سالۀ 96 – 94 دانشکدۀ هنرهای کاربردی (28/02/94)
 
 • امضاء تفاهم نامۀ همکاری بین المللی با :
  • مؤسسات علمی- فرهنگی مستقر در استانبول به واسطۀ تفاهم­ نامۀ خواهرخواندگی تبریز- استانبول 
  • موسسه باستان­شناسی آلمان در تهران
 • تمدید تفاهم­نامۀ همکاری با :
  • موسسه باستان­شناسی دانشگاه تهران
  • موسسه کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری آذربایجان­شرقی
 • برگزاری جلسات مشترک برای عملیاتی کردن و یا تدوین تفاهم­نامۀ همکاری با :
  • موزه کل موزه­ های بنیاد
  • موزه ملک
  • موزه آستان قدس رضوی
  • موزه اردبیل
  • دانشگاه بیرجند
  • موزه دانشگاه تبریز
  • موزه سوره
  • سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
  • دانشگاه سهند (گروه مواد)
  • دانشگاه تبریز (آزمایشگاه خدمات)
  • پژوهشگاه سازمان میراث (پژوهشکده­ های سه­ گانۀ باستان­شناسی، مردم­ شناسی و مرمت)
 • نشر کتاب :
  •  شیمی تحلیلی در باستان­شناسی از آقای کثیری
  •  باستان­شناسی فناوری از آقای عسکرپور 
  •  مبانی باستان­شناسی تحلیلی از آقای آجورلو
  •  تاریخ صنعت و هنر جنگ ­افزارسازی ایران از آقای عابدی
  •  گاهنگاری باستان­شناختی مشترک آقایان آجورلو و عابدی
  •  اصول و مبانی باستان­سنجی با همکاری آقایان کثیری، آجورلو، عابدی، عسکرپور و رازانی
 • راه ­اندازی کارگروه دکتری باستان سنجی
 • راه ­اندازی دوفصلنامۀ پژوهۀ باستان­سنجی با همکاری اساتید از دانشگاه ­های تهران، تبریز، سهند، تربیت مدرس و مؤسسات بین ­المللی
 • راه ­اندازی مرکز تحقیقات مرمت وباستان­سنجی ایران با توجه به بیانیۀ تبریز
 • انجام کاوش­ های مشترک چهارجانبه با سازمان میراث، دانشگاه تهران و هیئت­های آلمانی یا اتریشی و یا ترک
 • برگزاری جلسات سخنرانی مشترک با همکاری موزۀ تبریز و گروه تاریخ و دانشکده­های شیمی و علوم طبیعی دانشگاه تبریز
 • برگزاری سومین همایش ملی کاربرد تحلیل­های علمی در باستان­سنجی در مرمت میراث فرهنگی
 • همکاری با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری برای برگزاری دومین همایش بین­المللی باستان­شناسی شمال­غرب ایران
 • تدوین چهارچوب و قالب و روش تبدیل و تحول پایان­نامه­های ارشد به صورت طرح­های پژوهشی کوتاه­مدت
 • تدوین چهارچوب و رؤس مطالعات نانوتکنولوژی مواد مرمتی و گسترش شیمی مرمت
 • تدوین چهارچوب و رؤس مهندسی ساخت و طراحی تجهیزات آزمایشگاهی با همکاری دانشکدۀ طراحی صنعتی
 • تدوین چهارچوب و رؤس راه ­­اندازی مرکز رشد برای باستان­سنجی و مرمت و شرکت دانش­بنیان
 • تمرکز محورهای پژوهشی باستان­سنجی بر گرایش­هایی که امکانات آزمایشگاهی آنها در خود دانشگاه، و یا دانشگاه­های تبریز و صنعتی سهند فراهم بوده و در دسترس می­باشد: آرکئوشیمی، آرکئومینرالوژی، آرکئومتالورژی و دندروکرونولوژی
 • رایزنی و امکان­سنجی برای مکان­یابی و گزینش سایت کاوش اختصاصی دانشگاه متناسب با اهداف رشته­های باستان­سنجی و مرمت اشیاء تاریخی
 
  
کلیات چشم انداز پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی (تصویب سال 92)
 
کلیات راهبرد پژوهشی گروه مرمت آثار تاریخی بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای تحقق طرح جامع پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.
اهداف
 • حرکت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه در راستای تحقق اهداف طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 • مشخص نمودن سیاست های پژوهشی گروه با تاکید بر تولید محصولات علمی – کاربردی
 • گسترش ارتباط با سازمانهای متولی مواریث فرهنگی کشور و ارائه خدمات فنی- علمی به آنها
 • فرهنگ سازی در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور با حفظ هویت اسلامی- ایرانی
راهکارهای پیشنهادی
 • تدوین زمینه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه جهت ساماندهی و هدفمند کردن سمت و سوی پایاننامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با محورهای زیر:
 • مطالعات باستان سنجی آثار سفالین، سنگی، فلزی و آثار آلی
 • منشاء یابی مواد و مصالح مواریث فرهنگی و هنری
 • گاه نگاری آثار فرهنگی هنری
 • ارتقاء مرمت، حفظ و نگهداری میراث جهانی شمالغرب کشور
 • مرمت و حفظ آثار تاریخی سنگی، سفالی و فلزات باستانی
 • مرمت و حفظ میراث مکتوب اسلامی
 • مطالعه ساختار و چگونگی تخریب مواد رنگزا
 • تولید دانش فنی و ارائه خدمات فنی و اجرایی در زمینه حفظ آثار تاریخی و فرهنگی
 • انجام تحقیقات مشترک با مراکز و موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه حفظ و مرمت میراث فرهنگی کشور
 • استفاده از توان بالقوه قراردادهای خواهر خواندگی کلانشهر تبریز با شهرهای دیگر از قبیل استانبول و خجند و اجرای طرح های پژوهشی مشترک با دانشگاههای این شهرها در زمینه های انجام کاوش ها و طرح های تحقیقاتی مشترک
 • حمایت از پایاننامه هایی که نتیجه علمی - کاربردی داشته و نتایج آنها (در قالب کنفرانس علمی معتبر و یا مقاله داخلی یا خارجی دارای اعتبار پژوهشی) منتشر شده است. (تعریف راهکارها)
 • تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی گروه به حضور در حوزه کاربرد از قبیل نمایشگاههای مختلف فرهنگی هنری، آزمایشگاه های دانشگاههای معتبر، مراکز مختلف فرهنگی و نهادهای وابسته به سازمان میراث فرهنگی با تایید مقام بالاتر
 • تاسیس گروه پژوهشی "باستان سنجی ایران" در راستای افزایش توان پژوهشی دانشکده
 • برگزاری مداوم و سالانه سمپوزیوم "باستان سنجی و مرمت" در نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال (با ذکر برنامه اجرایی دقیق)
 • برگزاری سمینارهای تخصصی هفتگی توسط اعضای هیات علمی گروه، اساتید مدعو منتخب و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 • تجهیز و راه اندازی پژوهشکده "مرمت و باستان سنجی شمال غرب کشور" برای ارائه خدمات فنی و علمی به موسسات فعال در این زمینه
منابع تامین مالی:
فعالیتهای فوق با رویکرد اصلاح روند اجرای فعالیتهای پژوهشی، اقتصاد مقاومتی و پرهیز از تجمل انجام گرفته و در صورت نیاز به تامین مالی از منابع زیر کمک خواهد گرفت:
 • تعریف قراردادهای پژوهشی در چهارچوب صندوق حمایت از پژوهشگران و یا در قالب مراکز رشد و یا شرکت های دانش بنیان
 • عقد قراردادهای تحقیقاتی با بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی، موزه های شخصی و شهرداری های کشور
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.