اساتید مدعو

برخی از اساتید مدعو دانشکده هنرهای کاربردی در طی چند سال اخیر
ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی رشته تحصیلی وابستگی
1
احد صمدی دانشیار مهندسی متالوژی و مواد-مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی سهند-دانشکده مهندسی مواد
         
3 حمید بهلولی سردرودی مربی کارشناسی ارشد رشته فیزیک-اتمی و مولکولی -
         
         
         
         
         
9 حسین جباری خامنه ای دانشیار آمار دانشگاه تبریز-دانشکده علوم ریاضی
10 احمد جهانگیری استاد زمین شناسی دانشگاه تبریز-دانشکده علوم طبیعی
         
         
         
14 غلامرضا رحمانی مربی کارشناسی ارشدمرمت اشیا فرهنگی و تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
         
         
         
         
19 محبوب عبدالعلیزاده جغتاب مربی کارشناسی ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی
20 بهروز عمرانی مربی پژوهشی باستانشناسی دوران تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
         
22 قادر ابراهیمی مربی باستانشناسی دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه
         
24 فریبا مجیدی مربی کارشناسی ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی
         
         
         
         
29 کمال الدین نیکنامی استاد باستانشناسی دوره اسلامی دانشگاه تهران
         
31 غلامرضا یزدانی مربی کارشناسی ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.