نشریات دانشجویی

 گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت

صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثارتاریخی و باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز


                                                   

       دریافت گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت شماره 2-1                   دریافت گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت شماره 3

مدیرمسئول: سرور بهارلو
سردبیر: مهسا سعیدی مهرآباد
طراحی لوگو: زهرا قانع
آدرس دفتر نشریه: تبریز_خیابان آزادی_میدان حکیم نظامی_دانشگاه هنر اسلامی تبریز
کد پستی:5164736931
پست الکترونیک: journal.restoration@gmail.com

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.