تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396
کد 38

آخرین مهلت ارائه مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد باستان سنجی

دانشجویان کارشناسی ارشد باستان سنجی که می خواهند تا پایان سال تحصیلی96-95 از پایان نامه خود دفاع نمایند بایستی دو نسخه از پایان نامه خود که به تائید استاد راهنما رسیده است  و مجوز دفاع از آموزش را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه تاریخ 96/6/20  به دفتر دانشکده تحویل دهند.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 25 مرداد 1396
  • ساعت 13
  • توسط دانشکده دانشکده هنرهای کاربردی
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.