تاریخ : يکشنبه 4 شهريور 1397
کد 48

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398 کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای کاربردی بر روی سایت قرار گرفت

تقویم آموزشی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.