تاریخ : پنجشنبه 28 فروردين 1399
کد 56

آخرین فرصت ارسال و تصویب طرح نامه پایان نامه کارشناسی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی که در نیمسال اخیر نسبت به اخذ واحد پایان نامه اقدام نموده اند می رساند که...
📎 اطلاعیه
🗓موضوع: آخرین فرصت ارسال و تصویب طرح نامه پایان نامه کارشناسی

✅بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی که در نیمسال اخیر نسبت به اخذ  واحد پایان نامه اقدام نموده اند می رساند که بایستی حداکثر تا تاریخ 11 اردیبهشت ماه نسبت به ارسال طرح نامه پایان نامه خود به معاونت دانشکده (آقای دکتر رازانی) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام و تصویب به موقع طرح نامه دانشجو نمی تواند در فرصت نیمسال اخیر از پایان نامه خود دفاع کند.

📧 رایانامه معاون دانشکده دکتر رازانی برای ارسال طرح نامه
m.razani[at]tabriziau.ac.ir
( موقع ارسال ایمیل به جای عبارت [at] ، @ قرار دهید! )
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.