تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1399
کد 72

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

ارائه درخواست پیش دفاع

بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه دانشجو موظف است حداقل سه ماه پیش از دفاع از پایان نامه خود در جلسه پیش دفاع حضور یافته و روند پیشرفت کار را شرح دهد. فلذا دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود در انتهای ترم جاری را دارند می بایست نسبت به ارائه درخواست پیش دفاع تا انتهای هفته جاری اقدام نموده و در آخر آذرماه در جلسه پیش دفاع حضور یابند.
لازم به ذکر است تنها دانشحویانی امکان شرکت در پیش دفاع و دفاع نهایی را خواهند داشت که گزارشهای پیشرفت تحصیلی خود را بطور منظم تحویل دانشکده داده باشند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.