تاریخ : شنبه 13 دي 1399
کد 73

تغییر برنامه امتحانات دانشکده

تغییر برنامه امتحانات دانشکده

به اطلاع دانشجویان دانشکده حفاظت آثار فرهنگی می رساند که زمان امتحانات تغییر یافته است جهت اطلاع از زمان های تغییر یافته به برنامه آموزشی رشته مربوطه در سایت دانشکده مراجعه شود.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.