تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1399
کد 74

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مرمت می رساند که برنامه امتحانی دروس قوانین و تشکیلات مرمت و آسیب شناسی آثار 2 و تاریخ مبانی نظری مرمت 2 طبق جدول تغییر پیدا کرده است

به اطلاع دانشجویان کارشناسی مرمت می رساند که برنامه امتحانی دروس قوانین و تشکیلات مرمت  و آسیب شناسی آثار 2 و تاریخ مبانی نظری مرمت 2 طبق جدول تغییر پیدا کرده است

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.