آشنایی با دانشکده

  دانشکده هنرهای کاربردی در سال 1378 همزمان با تاسیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. در سال 1387 در روند رشد خود با پذیرش47 نفر ( 23 پسر ورودی مهر و 24دختر ورودی بهمن) اقدام به راه اندازی رشته مرمت آثار تاریخی و فرهنگی نمود. با توجه به اهمیت شناخت علمی از فرآیندهای باستانی و باستان سنجی کشور، این دانشکده در سال 1390 در یک روند مطالعاتی کامل در قالب جمعی از متخصصین مرتبط برای اولین بار در کشور اقدام به آماده سازی و تدوین سرفصل دروس کارشناسی ارشد باستان سنجی بر اساس نیازهای بومی و تجربه های بین المللی نمود که با طی مراحل تصویب در وزارت علوم، تحقیقات و فناروی از مهرماه سال 1391 پذیرش دانشجو در این رشته و ارائه خدمات به جامعه علمی کشور را آغاز نمود.  در ادامه به سال 1396 رشته کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش دوره اسلامی در دانشکده راه اندازی شد و  متعاقب آن در سال 1398 کارشناسی ارشد مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی و کارشناسی ارشد باستان شناسی پیش از تاریخ نیز در این  دانشکده آغاز به کار نمودند. در حال حاضر دانشجویان این دانشکده در مقاطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و کارشناسی ارشد باستان سنجی گرایش مواد آلی و معدنی، باستان شناسی گرایش های اسلامی و پیش از تاریخ و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی مشغول تحصیل و تحقیق هستند.


              

رشته های آموزشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل برگزاری کلاس ها مقطع تحصیلی رشته تحصیلی – گرایش
 
 
 
 
 
 
پردیس مرکزی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مقطع کارشناسی کارشناسی مرمت آثار تاریخی
 مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد  مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد معدنی
کارشناسی ارشد  باستان سنجی گرایش مواد آلی
کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
کارشناسی ارشد  باستان شناسی گرایش اسلامی
  

دانلود فایل بروشور معرفی دانشکده (pdf)تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.