آشنایی با دانشکده

  دانشکده هنرهای کاربردی در سال 1378 همزمان با تاسیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. در سال 1387 در روند رشد خود با پذیرش47 نفر ( 23 پسر ورودی مهر و 24دختر ورودی بهمن) اقدام به راه اندازی رشته مرمت آثار تاریخی و فرهنگی نمود. با توجه به اهمیت شناخت علمی از فرآیندهای باستانی و باستان سنجی کشور، این دانشکده در سال 1390 در یک روند مطالعاتی کامل در قالب جمعی از متخصصین مرتبط برای اولین بار در کشور اقدام به آماده سازی و تدوین سرفصل دروس کارشناسی ارشد باستان سنجی بر اساس نیازهای بومی و تجربه های بین المللی نمود که با طی مراحل تصویب در وزارت علوم، تحقیقات و فناروی از مهرماه سال 1391 پذیرش دانشجو در این رشته و ارائه خدمات به جامعه علمی کشور را آغاز نمود. در حال حاضر دانشجویان این دانشکده در مقاطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی و کارشناسی ارشد باستان سنجی گرایش مواد آلی و معدنی، باستان شناسی گرایشهای اسلامی و پیش از تاریخ و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی مشغول تحصیل و تحقیق می باشند.

 

دانلود فایل بروشور معرفی دانشکده (pdf)
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.