کاربرگ های دانشکده

 
کارشناسی مرمت آثار تاریخی
معرفی نامه جهت مطالعه و تحقیق کارشناسی
دانلود فایل
معرفی نامه جهت کارآموزی کارگاه
 فرم تسویه حساب از دانشکده
 
فرم درخواست طرح در شورای آموزشی کارشناسی
 


 
شیوه نامه پروژه نهایی کارشناسی مرمت آثار
 
کاربرگ های پروژه نهایی کارشناسی مرمت آثار
 
نمونه قالب های ساده برای پوستر پروژه نهایی کارشناسی
 فرم درخواست ابزار و مواد از کارگاه های دانشکده
 
فزمت تنطیم گزارش کار آزمایشگاه
 
      فرم طرح نامه پروژه نهایی کارشناسی مرمت آثار تاریخی
     
     فرم حذف دانشجو (غیبت بیش از حد مجاز)
 
 
کارشناسی ارشد باستان سنجی، باستان شناسی و مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
 
         
          معرفی نامه جهت مطالعه و تحقیق کارشناسی ارشد

 
فرم اظهارنامه ی دانشجویی ارشد
 
فرم دریافت خدمات آزمایشگاهی (دو نسخه تهیه شود)
 
         
          فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
فایل های ضروری
شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی بر پایه شیوه‌نامه شیکاگو ویرایش16 - سال نشر 1395
 
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.