نشریات دانشجویی

گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت (دوره جدید)

صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثارتاریخی و باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیرمسئول: مهسا سعیدی مهرآباد
سردبیر: سمانه علیزاده قره تپه
طراحی لوگو: زهرا قانع

 
   
   


گاهنامه علمی-دانشجویی تخصصی حفاظت و مرمت

صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثارتاریخی و باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیرمسئول: سرور بهارلو
سردبیر: مهسا سعیدی مهرآباد
طراحی لوگو: زهرا قانع

پست الکترونیک: journal.restoration[at]gmail.com

                                 
دریافت گاهنامه تخصصی حفاظت و مرمت شماره 2-1-1397
 


گاهنامه علمی-دانشجویی مرمت و میراث فرهنگی
صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویان مرمت آثارتاریخی و باستان‌سنجی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیرمسئول:
سردبیر:

 
دریافت شماره 1- پاییز 1393 دریافت پیش شماره 1391


.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.