تاریخ : سه شنبه 21 مرداد 1399
کد 66

آخرین تغییرات تقویم آموزشی 982

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند به تاریخ تحویل و دفاع از پایان نامه توجه کنند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.